NL - FR - EN
psychologische veiligheid en welzijnsbeleid

Het creëren van psychologische veiligheid in teams en organisaties is een voorwaarde voor een effectief welzijnsbeleid.

Psychologische veiligheid staat voor een omgeving waar mensen kunnen spreken zonder vrees om genegeerd, uitgelachen of met de vinger gewezen te worden. Een organisatieklimaat waar mensen weten dat hun ideeën, vragen en bezorgdheden worden gehoord en gewaardeerd.

Psychologische veiligheid in een organisatie stimuleert de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. Het is een drijvende kracht voor innovatie en efficiënte samenwerking.

Bovendien toont wetenschappelijk onderzoek aan dat in een psychologisch veilige omgeving de collectieve kennis optimaal benut wordt, wat resulteert in gedragen besluitvorming, betere resultaten en wendbare organisaties.

Een psychologisch veilig werkklimaat is ook nodig om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, geweld, discriminatie en ongewenste intimiteiten op het werk tegen te gaan.

Onze diensten:

 • Welzijnsbevragingen
 • Opleiding en intervisie vertrouwenspersonen
 • Workshops en interventies mbt grensoverschrijdend gedrag
 • Facilitatie mbt missie/visie/cultuurvraagstukken
 • Keynotes mbt welzijnsgerelateerd wetenschappelijk onderzoek
stress, burn-out en reïntegratie

We ondersteunen je bij het uitwerken van een beleid ter preventie van stress/burn-out en begeleiding bij re-integratie na burn-out. We sensibiliseren leidinggevenden en medewerkers, leren hen stress te herkennen en effectieve coping-strategieën te ontwikkelen.

Een aantal voorbeelden:

 • Beleid preventie burn-out en re-integratie na burn-out
 • Opleidingen en workshops rond stress en veerkracht
 • Stress en burn-out coaching
conflict

Conflicten veroorzaken stress. Tegelijkertijd bieden conflicten ook de kans om relaties te versterken en te herstellen. Onze trainingen en facilitering ondersteunen medewerkers en leidinggevenden bij het voeren van lastige gesprekken. De teamcohesie wordt versterkt, waardoor creatiever kan worden omgegaan met spannende verschillen.

 • Training conflict- en/of bemiddelingsvaardigheden leidinggevenden, medewerkers
 • Ontwikkelingsgerichte bemiddeling of mediation
 • Faciliteren van groepsprocessen in teams bij conflict en change
 • Bemiddeling één op één
team en leiderschap

We geloven in gedeeld of collectief leiderschap waarin leidinggevenden en medewerkers samen verantwoordelijkheid nemen voor de effectiviteit en de ontwikkeling van het team en de organisatie. We stimuleren een samenwerkingsproces waarin alle medewerkers participeren, hun ervaringen en ideeën inbrengen en medeverantwoordelijkheid nemen.

We creëren een setting waarin leidinggevenden en teams even de pauze-knop kunnen indrukken om terug te connecteren met wat écht belangrijk is: waarom we doen wat we doen en welke waarden we hierbij delen. We onderzoeken wat een team nodig heeft om de volgende stap in haar ontwikkeling te zetten

 • Participatief leiderschap ontwikkelen
 • Leiderschapscoaching
 • Teamwerking versterken
 • Samenwerken met de verschillen
  (optioneel PfPi persoonlijkheidstest)
 • Intervisie/Supervisie

Op de hoogte blijven?

Wil je graag weten hoe jij in je organisatie meer psychologische veiligheid kan creëren en het welzijn in het algemeen kan bevorderen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.